Välj en sida

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag och innehåller därmed inte detaljregler utan mer allmänt hållna bestämmelser vilka gäller på ett övergripande plan. Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö och gäller alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Lagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen vars krav preciseras ytterligare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska utöva tillsyn över arbetsmiljölagen.

Här hittar du lagtexten.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument