Välj en sida

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller, med vissa begränsningar, alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare. Lagen skyddar arbetstagare från att arbeta för långa arbetstider och/eller utan tillräcklig vila. I arbetstidslagen regleras hur arbetsgivare ska förlägga arbetstagares arbetstid samt när besked om ändringar ska meddelas arbetstagare. I lagen regleras vilka raster arbetstagare har rätt till och det finns regler kring dygnsvila.

I arbetstidslagen anges vidare hur lång den maximala arbetstiden får vara. Det anges att den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. I det inkluderas ordinarie arbetstid, övertid och nödöverfallstid.

Avvikelser från arbetstidslagen kan göras med stöd i kollektivavtal och Arbetsmiljöverket, som har tillsyn över arbetstidslagen, kan meddela dispens från vissa bestämmelser.

Här hittar du lagtexten.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument