Välj en sida

Vad är en återförsäljare?

Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet återförsäljare. En återförsäljare köper produkter från en leverantör för vidareförsäljning i eget namn.

Men, bara för att man köper produkter och säljer dem vidare så är man ju inte återförsäljare. Nej, det måste finnas en relation mellan leverantören och återförsäljaren, en typ av samarbete. I samarbetet får återförsäljaren i uppdrag från leverantören att sälja produkterna. Ofta avser samarbetet ett visst geografiskt område. I ett återförsäljaravtal reglerar parterna de rättigheter och skyldigheter som de ska ha gentemot varandra i deras samarbete, dvs. utöver villkoren som ska gälla för återförsäljarens köp från leverantören.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument