Välj en sida

Besittningsskydd

Ett besittningsskydd uppkommer vid hyresförhållanden och har olika betydelser beroende på om hyran avser bostad eller lokal.

Besittningsskydd vid bostadshyra

Vid bostadshyra innebär besittningsskydd att hyresgästen har rätt till förlängning av sitt hyresavtal, även om hyresvärden säger upp hyresavtalet. Det brukar man också kalla direkt besittningsskydd.

Som utgångspunkt får hyresgästen besittningsskydd redan från början av hyresförhållandet. Det finns dock situationer när skyddet inte gäller förrän hyresförhållandet varat en viss tid. Till exempel om du hyr en lägenhet i andra hand så gäller inte besittningsskyddet förrän hyresförhållandet varat i mer än 2 år i följd. Hyr du däremot ett möblerat rum eller ett fritidshus får du besittningsskydd först när uthyrningen har pågått längre än 9 månader i följd.

Det finns också situationer då besittningsskyddet inte gäller alls, till exempel när du är inneboende eller hyr en bostadsrätt eller villa i andra hand. Vidare kan besittningsskydd brytas, varvid hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, och måste flytta från bostaden. Exempel på sådana fall är när hyresgästen inte har betalat hyran i rätt tid, har stört sina grannar eller annars misskött sig, om bostaden ska rivas eller byggas om i stor omfattning eller när den som hyr ut ett en- eller tvåfamiljshus ska bo i det själv eller ska sälja det.

Hyresgästen och hyresvärden kan också avtala bort besittningsskyddet men då måste det ske i en särskild handling. Dessutom ska hyresnämnden som regel godkänna överenskommelsen för att den ska vara giltig. Att avstå från det direkta besittningsskyddet innebär att hyresgästen måste flytta om hyresavtalet upphör av någon av anledning som anges i överenskommelsen.

Besittningsskydd vid lokalhyra

Besittningsskydd vid lokalhyra betyder att hyresgästen kan få rätt till ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som hyresgästen gör på grund av att hyresförhållandet upphör. Dessutom ska hyresgästen ha rätt till skäligt uppskov med avflyttningen. Besittningsskyddet vid lokalhyra brukar man också benämna indirekt besittningsskydd.

En lokalhyresgäst får ett indirekt besittningsskydd i förhållande till sin hyresvärd om hyresförhållandet varat i mer än 9 månader i följd. Det  gäller alla lokalhyresgäster, antingen de har förstahandskontrakt eller hyr sin lokal i andra hand. Parterna kan dock komma överens i en särskild handling om att hyresgästen ska avstå från sitt besittningsskydd, och då gäller det inte. Men om parterna träffat överenskommelsen innan hyresförhållandet har varat längre än 9 månader i följd, gäller den i regel endast om hyresnämnden godkänt överenskommelsen. 

Vill du veta mer?

Reglerna om besittningsskydd finns att läsa i hyreslagen (se 45-52 §§ för bostadslägenheter och 56-60 §§ för lokaler). Om du vill läsa mer om dessa så kan du klicka här.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument