Välj en sida

Bröstarvinge

Bröstarvinge är en juridisk term för närmaste avkomling till en avliden person. Det har betydelse för den legala arvsordningen som följer av ärvdabalken, och innefattar den avlidnes barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. Om något av barnen har dött (eller avstår från sin rätt att ärva) så ärver hans eller hennes barn, etcetera.

Bröstarvingar tillhör alltså den första arvsklassen i arvsordningen och de kan aldrig bli arvlösa mot sin egen vilja. Inte ens genom ett testamente. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av bröstarvingens arvslott.

Ifall den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar så ärver de lika mycket, såvida det inte finns ett testamente som säger något annat. Om den avlidne har två barn innebär det alltså att barnens arvslott är 50% vardera, medan deras respektive laglott är 25 %. Genom ett testamente kan man dock omfördela det som överstiger bröstarvingens laglott, antingen till en annan bröstarvinge (med den följd att bröstarvingarna ärver olika mycket) eller till någon annan fysisk eller juridisk person (på bekostnad av bröstarvingen/-arna).

Den som saknar bröstarvingar är fri att fördela sin kvarlåtenskap som den önskar eftersom andra arvingar än bröstarvingar saknar rätt till laglott.

Vill du veta mer om bröstarvinge eller upprätta ett testamente?

Du kan givetvis upprätta ett testamente hos Juridok. Där finns det också mer information om bröstarvinge och arvsordningen.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument