Välj en sida

Civilrätt

Med civilrätt avser man den del av det svenska rättssystemets regler som rör mellanhavanden bland fysiska personer och juridiska personer eller förhållanden dem emellan. Här inordnar man alltså regler som rör avtal (t.ex. avseende överlåtelser, hyresavtal, skuldebrev, anställningsavtal, samarbeten eller skador) men också regler avseende familjen (vilka i sin tur inordnas under familjerätt) såsom äktenskapet (äktenskapsförord), samboende (samboavtal) och arv (testamente).

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument