Välj en sida

Aktielån – vad är det?

Ett aktielån kan visserligen ske för att nyttja rösträtten till de aktier man lånar. Men aktielån hör vanligtvis samman med så kallad blankning. Vid blankning så lånar blankaren, via ett värdepappersinstitut, aktier av en aktieägare mot betalning av en premie. Blankaren åtar sig att lämna tillbaka aktierna, eller samma antal aktier, efter in viss tidsperiod. Hur stor premien är beror på flera faktorer såsom hur lång tid aktierna ska lånas ut, vilket värde de har samt hur många aktier som finns att tillgå för utlåning.

Blankaren säljer sedan aktierna via börsen på vanligt sätt i hopp om att aktiekursen på aktierna ska gå ner. Givet att börskursen går ner kan blankaren därefter köpa det antal aktier som han sålde för en billigare peng. Mellanskillnaden av vad blankaren sålde och köpte för blir förtjänsten (med avdrag för premien som blankaren betalade). Skulle blankaren ha otur och börskursen istället stiga så kommer blankaren förlora pengar. Blankaren är ju nämligen skyldig att lämna tillbaka aktierna till aktieägaren inom en viss tid. Därmed riskerar blankaren att behöva köpa det antal aktier som han sålde för en dyrare peng. Blankning var tidigare inte tillåtet men är vanligt idag (och tillåtet enligt 3 kap 1 § lagen om handel med finansiella instrument), dock är det som du förstår förenat med stora risker.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument