Välj en sida

Vad är en aktieoption?

En aktieoption ger dess innehavare rätt att lösa in optionen mot aktier, obligationer eller andra värdepapper. Till skillnad från teckningsoptioner så avser rättigheten som följer med optionen en befintlig, redan utgiven, aktie. Aktiebolagslagen innehåller inga regler avseende aktieoptioner.

Det är vanligt att incitamentsprogram ger den som deltar i programmet (optionsinnehavaren) rätt att under vissa förutsättningar köpa aktier mot att betala ett på förhand bestämt pris. Optionsinnehavaren får en option att köpa (köpoption) aktier och därmed bli partner i aktiebolaget. De villkor som måste vara uppfyllda för att innehavaren ska kunna använda optionen kan variera. Det är dock vanligt med villkor avseende att optionen kan användas först efter viss tid och, om det är en personaloption, att optionsinnehavaren då är anställd i aktiebolaget.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument