Välj en sida

Aktieägaravtal jurist

Behöver du ett aktieägaravtal men är osäker på om du behöver anlita en jurist?

Välj Juridoks aktieägaravtal – det är skrivet av jurister med specialistkompetens på området. Vi kan det här och har skrivit aktieägaravtal för dels små bolag med två eller ett antal ägare, dels större bolag med aktiekonsortium och ägarkollektiv.

Juridok gör att det varken blir dyrt eller svårt att skriva ett skräddarsytt aktieägaravtal som är juridiskt korrekt och anpassat efter er situation. Låt därför Juridok hjälpa er att skriva ert aktieägaravtal!

Juridok är en interaktiv tjänst som låter dig skapa ett skräddarsytt aktieägaravtal utifrån just er situation. Svara på frågorna och ladda hem ert dokument – svårare än så är det inte. Tjänsten ställer samma frågor som vi skulle ha ställt vid ett personligt möte, och baserat på dina svar skapas ett aktieägaravtal som tillgodoser just era behov. Aktieägaravtalet kommer vara minst lika bra som ett aktieägaravtal som du köpt från en jurist efter personlig rådgivning. Men med Juridok kostar det en bråkdel i jämförelse. Dessutom har du nöjd-kund garanti.

Skriv online med Juridok

Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett aktieägaravtal. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som tillgodoser dina behov.

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument